Publiczne Przedszkole w Jodłówce Witamy na naszej stronie
Programy i projekty

Programy obowiązujące w roku szkolnym 2020/2021:

1. Program
wychowania przedszkolnego "Planeta Dzieci. Prawda,dobro, piękno w świecie wartości" (WSiP)

Autor: Jolanta Wasilewska

 

2. Program wychowania przedszkolnego PWN

„Program wychowania przedszkolnego” PWN Elżbiety Kordos obejmuje całość podstawy programowej, jak i w kilku obszarach stanowi jej rozszerzenie. Idea programu jest wypadkową praktycznych doświadczeń w pracy z dzieckiem w wieku przedszkolnym, współczesnych koncepcji pedagogicznych odzwierciedlonych w literaturze pedagogicznej oraz obowiązującego prawa.

Jolanta Wasilewska

3. Udział w  Międzynarodowym Projekcie Czytelniczym

„Magiczna moc bajek” czyli Bajkowa podróż do krainy wartości i dziecięcej wyobraźni II EdycjaRok szkolny 2020/2021

Projekt jest odpowiedzią na realizację kierunkupolityki oświatowej Ministerstwa Edukacji Narodowej w roku szkolnym 2020/2021 tj. wychowanie do wartości, kształtowanie postaw i respektowanie norm społecznych oraz założeń podstawy programowej wychowania przedszkolnego.

4. Innowacja „Misiowe kodowanie” jest odpowiedzią na aktualne potrzeby dzieci, wymogi edukacyjne zawarte w podstawie programowej kształcenia ogólnego oraz opublikowane przez Ministerstwo Edukacji Narodowej kierunki polityki oświatowej państwa na rok szkolny 2020/2021.

            Niniejsza innowacja wpisuje się w plan pracy i wizję przedszkola. Ponadto na decyzję o wprowadzeniu działań innowacyjnych wpłynęła obecna sytuacja pandemiczna w kraju oraz możliwość zdalnego nauczania.

            Głównym celem wprowadzanej innowacji jest rozwijanie u dzieci uniwersalnych kompetencji, takich jak: logiczne myślenie, zadaniowe podejście do stawianych problemów, czy umiejętność pracy zespołowej w sposób najbardziej przyjazny dzieciom: w zabawie,
w ruchu, poprzez doświadczanie i eksperymentowanie.