Publiczne Przedszkole w Jodłówce Witamy na naszej stronie
Powrót
Konkurs dla dzieci i rodziców PUBLICZNE PRZEDSZKOLE W JODŁÓWCE / 2018-11-02

Regulamin

Konkursu Plastycznego

 „Prezent dla Niepodległej”

w ramach międzynarodowego projektu

„Piękna Nasza Polska Cała”

 

 

Organizacja

Organizatorem konkursu plastycznego jest Publiczne Przedszkole w Jodłówce

 

Cele konkursu:

Promowanie postaw patriotycznych

Kształtowanie tożsamości i przynależności do naszego kraju

Uczczenie 100- rocznicy odzyskania niepodległości

Rozwijanie kreatywności i talentów dzieci poprzez twórczość plastyczną, techniczną

Odczuwanie radości, odpowiedzialności i satysfakcji z wykonanej pracy oraz możliwości prezentowania jej szerszemu gronu.

 

Warunki uczestnictwa

W konkursie mogą brać udział dzieci w wieku przedszkolnym wraz z rodzicami.

Zadaniem uczestnika konkursu jest wykonanie pracy plastycznej/technicznej
 na temat:  „Prezent dla Niepodległej” techniką dowolną, w formie płaskiej lub przestrzennej. 

Wymiary prac płaskich nie mogą być większe niż format A4, a prace przestrzenne nie mogą przekraczać wymiarów: szer.21cm dł. 30cm, wys. 25 cm.

Prace należy podpisać imieniem i nazwiskiem dziecka oraz rodzica

Prace będą oceniane w dwóch kategoriach: prace płaskie i prace przestrzenne

Wybrane przez organizatora prace – nagrodzone i wyróżnione, zostaną opublikowane na stronie internetowej przedszkola.

Zgłoszone prace przechodzą na własność organizatora.

Uczestnik konkursu zgłaszając swoją pracę wyraża zgodę na publikacje w ramach projektu „Piękna Nasza Polska Cała”.

Prace oceniane będą przez specjalnie powołane, niezależne jury,
•    kryteria oceny: widoczny udział dziecka w tworzeniu pracy, pomysłowość w ujęciu tematu, walory artystyczne, wykorzystanie różnorodnych technik plastycznych

Autorzy nagrodzonych prac otrzymają dyplomy i nagrody

 Prace można składać u dowolnego nauczyciela do dnia  19.11.2018

Rozstrzygnięcie konkursu nastąpi do  30.11.2018

 

 

Zachęcamy do udziału !!!