Publiczne Przedszkole w Jodłówce Witamy na naszej stronie
Powrót
Informacja o dalszym zamknięciu przedszkoli PUBLICZNE PRZEDSZKOLE W JODŁÓWCE / 2020-05-05

Informacja o dalszym zamknięciu przedszkoli

Wójt Gminy Rzezawa podjął decyzję o tym, że przedszkola prowadzone przez Gminę Rzezawa nie zostaną otwarte do 24 maja br. z zastrzeżeniem, że termin może ulec zmianie w zależności od sytuacji epidemiologicznej.

Powyższa decyzja, podyktowana głównie troską o bezpieczeństwo dzieci i pracowników w/w placówek, poprzedzona była głęboką analizą sytuacji epidemiologicznej w kontekście możliwości ponownego uruchomienia przedszkoli z uwzględnieniem wytycznych, jakie pojawiły się ze strony Głównego Inspektora Sanitarnego, Ministra Zdrowia czy też Ministra Edukacji jak również rozeznaniem przez Dyrektorów przedszkoli zapotrzebowania wśród rodziców w kontekście powrotu dzieci do przedszkoli.

Wytyczne mówią o tym, co organ prowadzący przedszkola oraz dyrektorzy tych placówek muszą przygotować, by spełnić warunki umożliwiające sprawowanie bezpiecznej opieki nad dziećmi przebywającymi w w/w podmiotach. Wskazania te dotyczą konieczności stworzenia procedur opieki nad dziećmi w reżimie sanitarnym obejmującym m.in.

1. konieczność przeprowadzenia badania wody w każdym przedszkolu,
2. zapewnienie środków ochrony indywidualnej dla dzieci, nauczycieli, opiekunów i pracowników obsługi,
3. zakup termometrów i środków do dezynfekcji dla wszystkich przebywających na terenie w/w placówek,
4. zapewnienie odpowiedniego dystansu między dziećmi w trakcie ich przebywania na terenie przedszkoli,
5. wyodrębnienie miejsc izolacji i wiele innych działań chroniących zdrowie podopiecznych.

Apelujemy o cierpliwość i zrozumienie, ponieważ kierujemy się przede wszystkim bezpieczeństwem naszych mieszkanek i mieszkańców, szczególnie dzieci, ale także pracowników przedszkoli.